ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Όλα τα νέα και οι εκδηλώσεις

Υδρογονοκίνηση : Ξεκίνησε επίσημα το έργο UpHyMob για την αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ για το μέλλον της υδρογονοκίνησης

Μάι 30, 2022
Στις 17 Μαΐου, εκπρόσωποι των πέντε εταίρων της κοινοπραξίας συναντήθηκαν για να σηματοδοτήσουν την έναρξη των εργασιών του έργου UpHyMob.

Read More »

Υδρογονοκίνηση: Δραστηριότητες για τη στήριξη αναβάθμισης δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ για στόλους υδρογόνου

Μάι 30, 2022
Δραστηριότητες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ ώστε να είναι κατάλληλες για τον τομέα της υδρογονοκίνησης και την υποστήριξη των στόλων

Read More »

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM